Kategoria: Portret wzorowego mężczyzny

MĘŻCZYZNA NAGI

Mężczyzna nagi, zupełnie nie ubrany, znajdował się w kłopotliwej sytuacji w świecie pierwotnej natury. Gdy próbował w myślach czy naprawdę przejść przez las, przez zagajnik lub nawet przez wysokie zboże, odczuwał przykrość. W systemie chodzenia na dwu nogach jego ciało było do tego nie dosto­sowane. Ten wymyślony, pozbawiony ubioru męż-czyzna patrzył więc z zazdrością na […]

W LUSTRZE

Zarzucił ją więc sobie na ramiona i zobaczył w oczach swej dziewczyny, jak w lustrze, że mu w’tym stroju bardzo ładnie. Było mu zarazem, w ‘ tym kostiumie tak wygodnie, że nie miał już ochoty zrzucić go. Tak ubrany poczuł się zupełnie inny od innych mężczyzn. Uznał więc, że jest od nich lepszy. Gdy wszyscy […]

W WIOSCE NUDYSTÓW

Dziś jeszcze ogląda się ten błogosławiony stan w wiosce nudystów. Gdy skończył się ten lite­racki *raj wiecznej zabawy, gdy trzeba było posta­nowić o wojnie, o rozpoczęciu łowieckiej wyprawy, o  wyznaczeniu straży, ktoś musiał decydować. Nie­wątpliwie naprzód rozstrzygał ten, kto był fizycz­nie najsilniejszy. Ale nawet mocny człowiek musiał swoją funkcję władcy ukazać i ustalić. Ludzie łatwo […]

W PIERWOTNYM SPOŁECZEŃSTWIE

W pierwotnym społeczeństwie nie wszyscy byli zadowoleni z czci dla siły. Mogło się zdarzyć, iż najpiękniejszy, królewski strój, składający się z barwnych piór i ze straszliwej maski, nosił naj- pierwszy siłacz: Ale zdarzyło się także, że ktoś zbu­dował najzgrabniejszą łódź. Albo ktoś inny prze­powiedział, czyli sprowadził pogodę i w ten sposób pokonał bezmyślnego olbrzyma. Z […]

UWAGA NA STRÓJ

Mężczyzn , nie ubranych oceniano według siły ramion i nóg. Z wynalezieniem stroju uwagę, skierowaną-przed­tem na cechy wspólne człowiekowi i zwierzęciu, zwracano coraz więcej na cechy wynalazcze, ludzkie. Mężczyzna ubrany/ przystrojony w skóry, muszelki, kolorowe pióra, był nie tylko cenniej- , szym kandydatem na naczelnika, lecz i na męża. Zaczął decydować inteligent.Mężczyzna powoli się starzał. […]