Kategoria: Portret wzorowego mężczyzny

PRZECIWDZIAŁANIE REWOLUCJI

Ubiór wystąpił . z kolei w roli kosmetycznej. Równocześnie w miarę starzenia się naczelnik wioski musiał pomyśleć o   następcy, a przynajmniej o pomocniku. Musiał starać się . o tó, żeby sobowtór jego był do niego podobny, lecz niezupełnie. Tylko strój odpowie­dnio dobrany wyrażał tę różnicę. Utrwalenie wladzy,  zbudowanie ‚ hierarchii wymagało pomocy dalszych wspólników. Zorganizowanie […]

BEZ MISTYFIKACJI

Bez tej mistyfikacji czarodziej wioski nie mógł egzysto­wać. Nie byłby : ważny. Król potrzebował też fizycznej ochrony i wykonawców swej woli. Każdy władca powinien mieć gwardię. Gwardziści pó- winni być silni. Ale nie mogą być samą tylko siłą. Są także władzą w -służbie władzy wyższej. Powinni więc być odpowiednio ubrani. Najwspanialszy ze wszystkich ubiór wojskowy […]

MĘŻCZYZNA ODSŁANIA SWOJĄ TWARZ

Proces zdobienia ciała rozpoczęty podjęty^ z ziemi piórem, zdobytą skórą, wyłowioną z morza’muszlą, postępował. W tej czynności dekoracyjnej pozor­nie, użytecznej .istotnie, tkwiła siła popychająca mężczyznę wciąż w nowych kierunkach. Żadna inna czynność w prymitywnym społeczeństwie nie była tak łatwa, jak ubieranie się. Materiały leżały pod ręką: dostarczała ich natura. Zaś efekty tej      artystycznej […]

SZCZEGÓLNY PODZIAŁ RÓL

Równocześnie nastąpił szczególny podział rolis i między strój męski i kobiecy. Każdy z nich miaf ; organiczne cechy, właściwe danej płci. Decydował o tym mężczyzna. : Własne ciało mężczyzna coraz bardziej zakrywał, skierowując uwagę na twarz, wyraz i gest. Czło- ; wiek dojrzały, a więc w dawnym społeczeństwie koło lat dwudziestu pięciu, zbliżający się do […]

PRYMITYWNY POCZĄTEK

Z początku prymitywny król czy naczelnik wy­glądał jak barwny ptak. Funkcja stroju pierwotne­go polegała na odwracaniu uwagi od nieistotnych cech fizycznych na rzecz symbolów władzy. Uwagę zachwyconego, a. tym samym poddanego widza trzeba było skierować równomiernie na całą postać. Z daleka, jakby na podwyższeniu, widoczna była świetna sylweta. W,’ , rzeźbie egipskiej widzimy podkreślenie. cech ogólnych, […]