DOBROWOLNE ZOBOWIĄZANIE

Z jednej strony męż­czyzna noszący ten strój dobrowolnie się zobowią­zywał do przyzwoitego zachowania. Z drugiej stro­ny ubiór kredytował mężczyźnie zaufanie, szacu­nek, nawet konkretne uprawnienia: zabezpieczał duchownemu i żołnierzowi odrębną jurysdykcję w ra2ie popełnienia przestępstwa. Tak więc strój średniowieczny, długi, powłóczysty, ciężki, nie tylko zewnętrznie skłaniał do chodu i gestu god­nego chrześcijanina.’ Problematyka „splamienia munduru” przez czyn niegodny wtedy została roz­budowana. Stąd jej aktualność dla każdego czasu.

Cześć! Witaj na moim blogu o modzie i nadchodzących trendach.Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów modowych. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!