JEDNA Z PRZYCZYN

Na pewno nie była to jedyna przyczyna; ale fak­tem jest niezaprzeczonym, że Euro-. pa przeżyła w tej epoce pierwszy i nigdy tak nie powtarzający się okres kultu kobiety. Bogactwo miast, potęga dworów, adoracja dam, wpływy wschodniego przepy­chu i zmysłowości, wzmagający się obrót towarowy, handel dostarcza­jący coraz to nowych przedmiotów, w połączeniu z odziedziczonym z poprzedniej epoki idealizmem, wy­tworzyły nowy model ‘mężczyzny. Był to mężczyzna—zntewłeśdsi^. w ubiorze i wyglądzie, w najbar- ^ dziej dosłownym znaczeniu.- Lepiej tę cechę ograniczyć do cech ze­wnętrznych.

Cześć! Witaj na moim blogu o modzie i nadchodzących trendach.Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów modowych. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!