NAJBARDZIEJ KRUCHA PAMIĄTKA

Objawiło się to w architekturze, najbardziej trwa­łej pamiątce czasu, i w kostiumie, pamiątce najbar­dziej kruchej. Po katedrach gotyckich, zajmujących mało miejsca, wciśniętych między mury i zabudo­wania grodu, budowano szeroko zaplanowane świą­tynie, które razem z arkadami tworzyły pface. Przed otwartymi podwojami kościoła stały kolumnady, nad nimi zamiast wąskich wież osadzono kopuły. Nawet okna, w romańskim i gotyckim stylu kompo­nowane w lukach, otrzymały obramienia prostokąt­ne, profilowane, podkreślające horyzontalność. Pla­ce przykościelne były odtąd otwarte szeroko. Nie ograniczały przestrzeni; jakby się w przestrzeni roz­chodziły.

Cześć! Witaj na moim blogu o modzie i nadchodzących trendach.Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów modowych. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!