NAJWIERNIEJSZA HISZPANIA

Hiszpania okazała się najwierniejszą córką Kościoła, a jednym z kwiatów nowego porządku była inkwizycja. I nowy kostium przeciwstawił się poprzedniemu ubiorowi. Jak łatwo skontrastować prostoduszną sylwetę, ubiór,, kołnierzyk, nawet uczesanie zadzierzystego Lutra z równie fanatycz­ną, ale chłodną, nieufną i tajemniczą sylwetą Wielkiego Inkwizytora. Wszechwładny zakon, umundurowany, wywierał swym uniformem wpływ nie tylko na zakonników. Kontrreformacja i inkwi­zycja działały wszędzie, gdzie pojawili się Hiszpa­nie, ale mądrzej od żołnierzy. Ścisłe były związki panującej myśli z architekturą, z malarstwem, zwła­szcza z teatrem jako sposobem propagandy.

Cześć! Witaj na moim blogu o modzie i nadchodzących trendach.Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów modowych. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!